Zápis ze ZO ze dne 30.10.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 30.10.2020   Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluveni: J. Holubová, J. Hlavnička   Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: MVDr. K. Matoušek, R.…

Záměř směny pozemků

  Zastupitelstvo obce Nová Ves u Mladé Vožice   Zveřejňuje v souladu s ustanovením  § 39 odst. 1 a 2  zák. č. 128 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   ZÁMĚR   směnit  pozemek  p.č. 769 ostatní plocha, o výměře 527 m2,  za část pozemků p. Šimka p.č. 369 – vodní plocha a 558/1-…

Zápis ze ZO ze dne 23.10.2020

Zápis             ze zasedání mimořádného zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 23.10. 2020   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p. 2 Začátek: 18,00  hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: MVDr. K. Matoušek, J. Holubová, R. Kubec, J. Prchlík Omluveni: M. Matoušková, J. Hlavnička Zapisovatel: J. Holubová Ověřovatelé…

Oznámení o konání ZO 30.10.2020

OZNÁMENÍ Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice se koná v pátek  30.10.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Josef Křiklán- starosta obce vyvěšeno-  22.10.2020 sejmuto  – Body –  Schválení kupní smlouvy Kabát – Obec Kácení – Křtěnovice Žádost dotace komunikace –…

Zápis ze ZO ze dne 18.9.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 18.09. 2020   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p. 2 Začátek: 18,00  hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička, J. Holubová, R. Kubec, J. Prchlík Omluveni: M. Matoušková Zapisovatel: J. Holubová Ověřovatelé zápisu:…

Řád veřejného pohřebiště obec Nová Ves U Mladé Vožice

Obec Nová Ves u Mladé Vožice Nová Ves u Mladé Vožice 2 391 43 Mladá Vožice mobil:724 387 832 IČO:  00667072 e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz bank. spoj. GE Money Bank č.ú. 4303128544/0600                    Obec Nová Ves u Mladé Vožice                   Řád veřejného pohřebiště   Obec Nová Ves u Mladé Vožice jako provozovatel veřejného…

Zápis ze zasedání ZO ze dne 14.8.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 14.8.2020   Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek, J. Holubová, J. Hlavnička   Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička…

oznámení o konání ZO

OZNÁMENÍ Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice se koná v pátek 14.8.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Josef Křiklán- starosta obce vyvěšeno- 7.8.2020 sejmuto – Body: Rozpočtové opatření č.4 a č.5 Schválení dokumentace Územního plánu Projednání záverečné dokumentace – katastrální…