Zápis ze ZO ze dne 30.10.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 30.10.2020   Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluveni: J. Holubová, J. Hlavnička   Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: MVDr. K. Matoušek, R.…