ÚŘEDNÍ DESKA:

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

DOKUMENTY:

Zde naleznete důležité úřední dokumenty, týkající se obce.

Informace o obci

Podnikatelé:

Zde naleznete potřebné informace pro podnikatele.

Spolky a sdružení:

Informace o spolcích a sdruženích v rámci obce.

Kulturní akce:

Informace o místních kulturních akcích.

Ideální místo pro bydlení v oblasti Mladovožicka

– Oblast Toulava –

Zastupitelstvo obce

Josef Křiklán

Starosta

Jaroslava Holubová

Místostarostka

Karel Matoušek

Člen zastupitelstva

Jiří Hlavnička

Člen zastupitelstva

Josef Prchlík

Člen zastupitelstva

Marie Matoušková

Člen zastupitelstva

Rostislav Kubec

Člen zastupitelstva

Poslední novinky a akce