Záměr prodej pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 75/2021 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 20.12.2021 svůj     z á m ě r prodat     …

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022-2024

 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU    2022,2023,2024                    Předpokládané příjmy a výdaje Obce Nová Ves u Mladé Vožice  na roky 2022,2023,2024.     ROK                                PŘÍJMY                        VÝDAJ   2022                           4 500 000                  4 500 000   2023                           4 800 000                   4 800 000   2024                           5 500 000                   5 500 000   Schváleno ZO dne 20.12.2021…

Zápis ze zasedání ZO ze dne 20.12.2021

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 20.12.2021   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, J. Prchlík, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluveni: J. Hlavnička Host: T. Borkovec Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé…

Zápis se zasedání ZO ze dne 26.11.2021

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 26.11.2021   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, J. Prchlík, R. Kubec Omluveni: J. Hlavnička, MVDr. K. Matoušek Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík,…

nabídka na pracovní pozici

  Obec Nová Ves u Mladé Vožice Nová Ves u Mladé Vožice 2 391 43 Mladá Vožice mobil:724 387 832 IČO:  00667072 e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz bank. spoj. GE Money Bank č.ú. 4303128544/0600     Vyhlášení na pracovní pozici – údržba hřitova v Nové Vsi u Mladé Vožice a údržba veřejného prostranství v místní části Nová Ves u…

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU    2022,2023,2024                    Předpokládané příjmy a výdaje Obce Nová Ves u Mladé Vožice  na roky 2022,2023,2024.     ROK                                PŘÍJMY                        VÝDAJ   2022                           4 500 000                  4 500 000   2023                           4 800 000                   4 800 000   2022                           5 500 000                   5 500 000     vyvěšeno…