Zápis ze ZO ze dne 27.11.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 27.11.2020   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, J. Holubová, J. Hlavnička, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Hlavnička, J.…

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2021, 2022, 2023

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2021, 2022, 2023 Předpokládané příjmy a výdaje Obce Nová Ves u Mladé Vožice  na roky 2021, 2022, 2023. ROK                                PŘÍJMY                        VÝDAJ 2021                           4 300 000                   4 300 000 2022                           4 500 000                   4 500 000 2023                           4 500 000                   4 500 000 Schváleno ZO dne : 27.11. 2020 Usnesením č. 75/2020 vyvěšeno – 30.11.2020 sejmuto   – K…

KOPIE Návrh rozpočtu 2021

Plnění rozpočtu 10_2020OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE NÁVRH ROZPOČTU 2021 Rozpočet Obce Nová Ves u Ml.Vožice je schodkový. Předpokládané příjmy :  4 068 302,- Kč Předpokládané výdaje:   5 165 492,- Kč   Schodek ve výši 1 097 190,- Kč bude poskytnut z přebytku minulých let (z bank. účtu) Vyvěšeno na úřední desce Zveřejněno i v…

Návrh rozpočtu 2021

Plnění rozpočtu 10_2020OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE NÁVRH ROZPOČTU 2021 Rozpočet Obce Nová Ves u Ml.Vožice je schodkový. Předpokládané příjmy :  4 068 302,- Kč Předpokládané výdaje:   5 165 492,- Kč   Schodek ve výši 1 097 190,- Kč bude poskytnut z přebytku minulých let (z bank. účtu) Vyvěšeno na úřední desce Zveřejněno i v…

Zápis ze ZO ze dne 30.10.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 30.10.2020   Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluveni: J. Holubová, J. Hlavnička   Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: MVDr. K. Matoušek, R.…

Záměř směny pozemků

  Zastupitelstvo obce Nová Ves u Mladé Vožice   Zveřejňuje v souladu s ustanovením  § 39 odst. 1 a 2  zák. č. 128 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   ZÁMĚR   směnit  pozemek  p.č. 769 ostatní plocha, o výměře 527 m2,  za část pozemků p. Šimka p.č. 369 – vodní plocha a 558/1-…

Zápis ze ZO ze dne 23.10.2020

Zápis             ze zasedání mimořádného zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 23.10. 2020   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p. 2 Začátek: 18,00  hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: MVDr. K. Matoušek, J. Holubová, R. Kubec, J. Prchlík Omluveni: M. Matoušková, J. Hlavnička Zapisovatel: J. Holubová Ověřovatelé…

Oznámení o konání ZO 30.10.2020

OZNÁMENÍ Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice se koná v pátek  30.10.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Josef Křiklán- starosta obce vyvěšeno-  22.10.2020 sejmuto  – Body –  Schválení kupní smlouvy Kabát – Obec Kácení – Křtěnovice Žádost dotace komunikace –…

Zápis ze ZO ze dne 18.9.2020

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 18.09. 2020   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p. 2 Začátek: 18,00  hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička, J. Holubová, R. Kubec, J. Prchlík Omluveni: M. Matoušková Zapisovatel: J. Holubová Ověřovatelé zápisu:…