Zápis ze ZO ze dne 26.10.2021

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 26.10.2021   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, MVDr. K. Matoušek, J. Prchlík, R. Kubec Omluveni: J. Hlavnička Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík,…