Záměr prodeje pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č.8/2022 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 28.1.2022 svůj     z á m ě r prodat      část…

Zápis zasedání ZO ze dne 28.1.2022

    Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 28.1.2022   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička Omluveni:  J. Prchlík, R. Kubec Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu:…

Směrnice VZMR

                        Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU   Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup…