Záměr

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č.13/2022 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 25.2.2022 svůj     z á m ě r prodat      pozemkovou…

Zápis ZO ze dne 25.2.2022

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 25.2.2022   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek, R. Kubec, J. Hlavnička Omluveni:  J. Holubová Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: R. Kubec,…