Záměř směny pozemků

  Zastupitelstvo obce Nová Ves u Mladé Vožice   Zveřejňuje v souladu s ustanovením  § 39 odst. 1 a 2  zák. č. 128 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   ZÁMĚR   směnit  pozemek  p.č. 769 ostatní plocha, o výměře 527 m2,  za část pozemků p. Šimka p.č. 369 – vodní plocha a 558/1-…