Směrnice VZMR

                        Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU   Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup…

Záměr prodej pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 75/2021 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 20.12.2021 svůj     z á m ě r prodat     …