Zápis ZO ze dne 1.4.2022

                                                             Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 1.4.2022   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek, R. Kubec, J. Hlavnička, J.Holubová Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Hlavnička,…

Doporučení HZS – České Budějovice

        Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Pražská 52b, 370 04 České Budějovice www.hzsjck.cz       Každý rok jsou březen a duben měsíce, kdy hasiči vyjíždějí k požárům v přírodním prostředí častěji než kdykoli jindy v průběhu roku. Ze zkušeností víme, že za většinou požárů stojí lidská neopatrnost a nedbalost, nedovolené rozdělávání ohně a především…

Záměr

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č.13/2022 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 25.2.2022 svůj     z á m ě r prodat      pozemkovou…

Zápis ZO ze dne 25.2.2022

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 25.2.2022   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek, R. Kubec, J. Hlavnička Omluveni:  J. Holubová Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: R. Kubec,…

Záměr prodeje pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č.8/2022 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 28.1.2022 svůj     z á m ě r prodat      část…

Zápis zasedání ZO ze dne 28.1.2022

    Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 28.1.2022   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička Omluveni:  J. Prchlík, R. Kubec Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu:…