Záměr prodej pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice   z v e ř e j ň u j e   podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 75/2021 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 20.12.2021 svůj     z á m ě r prodat     …