Záměr prodeje pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice z v e ř e j ň u j e podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 27/2020 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.5..2020 svůj z á m ě r prodat část pozemkové parcely č. 1021/1 –…

Zápis ze ZO 26.6.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 26.6.2020 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluven: J. Holubová, J. Hlavnička Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, R. Kubec Starosta obce zahájil…