Informace pro občany

Obec Nová Ves u Mladé Vožice Nová Ves u Mladé Vožice 2 391 43 Mladá Vožice mobil:724 387 832 IČO: 00667072 e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz bank. spoj. GE Money Bank č.ú. 4303128544/0600 INFORMACE PRO OBČANY Vážení spoluobčané vzhledem k prokázanému výskytu infekčního onemocnění COVID – 19 v oblasti Mladovožicka vás žádám o dodržování všech mimořádných opatření nařízených…

Oznámení o zrušení konání ZO

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ KONÁNÍ ZO Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice které se mělo konat v pátek 31.7.2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu se ruší. Náhradní termín bude oznámen na webových stránkách obce a ve veřejných nástěnkách Josef Křiklán- starosta…

oznámení o konání ZO

OZNÁMENÍ Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice se koná v pátek 31.7. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Josef Křiklán- starosta obce vyvěšeno- 24.7.2020 sejmuto – Body: Schválení dokumentace – územní plán obce Schválení dokumentace – katastrální úpravy – Křtěnovice…

Záměr prodeje pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice z v e ř e j ň u j e podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 27/2020 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.5..2020 svůj z á m ě r prodat část pozemkové parcely č. 1021/1 –…

Zápis ze ZO 26.6.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 26.6.2020 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluven: J. Holubová, J. Hlavnička Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, R. Kubec Starosta obce zahájil…