ZÁKON č. 246/1992 Sb,.na ochranu zvířat proti týrání.