[responsivevoice voice=“Czech Male“ buttontext=“POSLOUCHAT“ buttonposition=“after“]ZÁKON č. 246/1992 Sb,.na ochranu zvířat proti týrání.
[/responsivevoice]