STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2023,2024,2025.

Předpokládané příjmy a výdaje Obce Nová Ves u Mladé Vožice  na roky 2023,2024,2025.

ROK                                PŘÍJMY                        VÝDAJ

2023                           4 800 000                   4 800 000

2024                           5 500 000                   5 500 000

2025                           5 500 000                   5 500 000

Schváleno ZO dne  : 16.12.2022

Usnesení č. 95/2022

vyvěšeno -16.12.2022

sejmuto   –

K nahlédnutí na www obec-nova-ves.cz a v listinné podobě na

OÚ Nová Ves u Mladé Vožice 

V Nové Vsi u Mladé Vožice 16.12.2022

 

PDF VERZE: střednědobý výhled 2023-2025