OBEC

NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE

IČO 00 66 70 72

 

 ROZPOČET NA ROK 2023

Rozpočet Obce Nová Ves u Ml.Vožice je schodkový.

Předpokládané příjmy : 4 683 134,- Kč

Rozpočet 2023Předpokládané výdaje:   4 756 417,- Kč

Schodek ve výši 73 283,-Kč bude poskytnut z přebytku minulých let (z bank.účtu)

Vyvěšeno na úřední desce

Zveřejněno i v elektronické podobě

Schváleno ZO dne 16.12.2022

Usnesení č. 94/2022

Vyvěšeno dne: 16.12.2022

Sejmuto dne:

 

PDF VERZE: obec-nova-ves.cz/…/01/Rozpocet-2023-1.pdf