Projekt
Obnova místní komunikace
č. 1c a 5c Křtěnovice
byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj

Plakát_MK Křtěnovice