[responsivevoice voice=“Czech Male“ buttontext=“POSLOUCHAT“ buttonposition=“after“]

V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.).

Na stránkách ministerstva zemědělství ČR www.zanikpovoleni.cz věnované výše uvedenému vodnímu zákonu naleznete informace o této problematice a také příslušné formuláře.

Jedná se o odběr podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod po 1.1.2008.

O prodloužení povolení lze žádat do 1.7.2007.

Příloha: Nový vodní zákon č.20/2004 Sb.

[/responsivevoice]