Závěrečný účet obce Nová Ves u Mladé Vožice 2022FIN_2-12_12_2022Příloha_12_2022Rozvaha_12_2022Výkaz_zisku_a_ztrát_12_2022Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2022