Střednědobý výhled

     2024,2025,2026

Předpokládané příjmy a výdaje Obce Nová Ves u Mladé Vožice na roky 2024,2025,2026.

ROK                                PŘÍJMY                        VÝDAJ

2024                           5 700 000                   5 700 000

2025                           5 800 000                   5 800 000

2026                           6 000 000                   6 000 000

Schváleno ZO dne  19.12.2023

Usnesení č. 106/2023

vyvěšeno –  20.12.2023

sejmuto   –

K nahlédnutí na www obec-nova-ves.cz a v listinné podobě na

OÚ Nová Ves u Mladé Vožice 

V Nové Vsi u Mladé Vožice 20.12.2023

PDF VERZE:Střednědobý výhled_2024-2026