Zápis ze ZO ze dne 1.10.2021

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 1.10.2021   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, MVDr. K. Matoušek Omluveni: J. Prchlík, J. Hlavnička, R. Kubec Hosté:p. T. Borkovec, p. Janda, p. Jindra,…