Zápis ze zasedání ZO ze dne 29.1.2021

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.1.2021   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, J. Holubová, J. Hlavnička Omluveni: R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík,…

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU   Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky….   Více informací…