Protokol o schvalování úz 2019FIN 2-12 12_k_31_12_2019Inventarizační zpráva 2019Příloha k 31.12.2019Rozvaha 12_2019Výkaz zisku a ztrát 12_2019Zpráva – přezkoumání hosp. obce za 2019