Závěrečný účet1FIN 2-12 12_k_31_12_2019Rozvaha 12_2019Hodnotící zpráva pro obce za rok 2019Výkaz zisku a ztrát 12_2019Zpráva – přezkoumání hosp. obce za 2019Příloha k 31.12.2019