Výkaz zisku a ztrát 12_2019

Zpráva – přezkoumání hosp. obce za 2019

Rozvaha 12_2019

návrh Závěrečný účet1

Hodnotící zpráva pro obce za rok 2019

FIN 2-12 12_k_31_12_2019