Záměr prodeje pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice z v e ř e j ň u j e podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 27/2020 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.5..2020 svůj z á m ě r prodat část pozemkové parcely č. 1021/1 –…

Zápis ze ZO 26.6.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 26.6.2020 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Omluven: J. Holubová, J. Hlavnička Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, R. Kubec Starosta obce zahájil…

Oznámení o konání zo 26.6.2020

OZNÁMENÍ Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice se koná v pátek 26.6. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Josef Křiklán- starosta obce vyvěšeno- 19.6.2020 sejmuto – Body: Závěrečný účet za rok 2019 Účetní závěrka za rok 2019 Rekonstrukce VO Škody…

Záměr prodeje pozemku

Obec Nová Ves u Mladé Vožice z v e ř e j ň u j e podle § 39 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 27/2020 Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.5..2020 svůj z á m ě r prodat část pozemkové parcely č. 1443/5 –…

Archiv úřední desky 2006 -2019

letak_gfr_slozenky_2020-g1xwm1 letak_gfr_hps_2020-cto7ph 00301165_dne_0515_2000985114-3notah 01-textova-cast-komunikace up_nova_ves_umv-vykres_zakladniho_cleneni_uzemi2-04_200 up_nova_ves_umv-vykres_sirsich_vztahu20_04_20 up_nova_ves_umv-vykres_predpokladanych_zaboru20_04_20 up_nova_ves_umv-textova_cast20_04_20 up_nova_ves_umv-hlavni_vykres20_04_20 vyhlaska20_4_20 up_nova_ves_umv-koordinacni_vykres20_04_20 rozhodnuti-o-ukonceni-zvyseneho-nebezpeci-pozaru-20-4-2020 priloha_780689904_5_zaverecny-ucet-dso-2019 priloha_780689904_6_zprava-dso-2019 priloha_780689904_4_vykaz-zisku-a-ztrat-dso-2019 priloha_780689904_3_rozvaha-dso-2019 priloha_780689904_2_priloha-dso priloha_780689904_0_fin-dso-2019 svoz-nebezpecneho-odpadu-2020 oznameni-o-konani-zo-29-5-2020 1 2 3 … 36 »