Pamětní kniha pro obec Střítež Horní 1927-1939

Datum: Neděle 27.8.2006 22:01 - aktualizováno: Sobota 5.11.2011 01:40Zobrazeno: 4577x
Založena 1.prosince 1927 Františkem Šilhou, rolníkem a starostou v Stříteži Horní č.4.
Zápisy pořizuje týž František Šilha.

Popis

Obec Střítež Horní rozkládá se po obou stranách okresní silnice vedoucí z Mladé Vožice do Sudoměřic, a to uprostřed kopce, který "Střítežským" se zove. Jak samo jméno "Střítež" nasvědčuje, je původem svým stará. Střítež je odvozeno od "střežiti" a jistě v době středověké stávala tu tvrz, odkud bráněna byla kotlina mladovožická a odkud byl a je krásný rozhled na vrchy rozprostírající se směrem jihovýchodním za Mladou Vožicí. Roku 1772 (dle pamětní knihy fary v Nové Vsi sv.II. str.41) připomíná se Leopold Deym, liber Baron de Střítež, lde čehož lze souditi, že ona tvrz patřívala svobodným pánům Deymům.

Sousední obce jsou: Mutice (1/4 hod.), Nasavrky (1/2 hod.), Petrovice (3/4 hod.), Nová Ves (1/2 hod.).

Do okresního města Ml.Vožice vede silnice dlouhá asi 7 km.

Celková výměra všech polí, luk a lesů činí 864 jitra čili 518 ha.

Tratě polí a luk mají své staré názvy: k Muticům na jih jsou "Jěřice", "v Zahrádkách"; východně k Nové Vsi: "Trávníky", za "Trávníky", "V sádkách", "Pod vrškem"; na sever k Petrovicům: "K hájku", "Pod hájkem", les "Hájek", "Na kropných", "V struhách", "Perčule"; na severozápad k Nasavrkům: "v Bahnech", na "Ptáčkovém", u "Obrázku"; na západ k Mitrovicům: pole v "Rovni", lesy v "Hlubokém", u "Zádušníku" (dle sousedství zádušního lesa fary Hoštické); na západ k Hošticům: pole "u Lohu", louky "u Lohu", pod "Rašovcem", rybník "Rašovec" a "Remízek" patřící panství Nemyšli. Na jihozápad k samotě zvané "Vrchy" jsou nejchudší pole zvané "Čáchovny", "v Klínčích" a za "Kožešníkem". 

Kaple

U prostřed obce, u silnice, je postavena zděná kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, a chodí sem o svátku téhož světce z Nové Vsi slavné procesí s hudbou, družičkami a mnohými účastníky z okolních obcí. Kaple byla ta byla založena roku 1864 a opatřena novým zvonkem, těžkým 15 kg roku 1925.

Zvonek 

Zvonek byl dodán firmou zvonářskou R.Manoušek v Brně za 322 Kč 26 h a přidán starý, prasklý zvonek. Opatřen byl péčí Josefa Kubece, místního starosty. Pod kaplí je malý, obecní rybníček.

Pomník

Blíže vchodu do kaple na podnět velitele hasičů Jana Káška a starosty obce Františka Brožka byl roku 1923 postaven pomník padlým vojínům ve světové válce, rodákům Střítežským. Slavnost odhalení pomníku konala se 5.srpna 1923. Jména vojínů padlých jsou vrytá na desce a jsou to: Pavlík Antonín, Dvořák Antonín, Hedvik Josef, Kovářík Václav, Stibor Jaroslav, Prchlík Alois, Vejsada František a Zeman František.

Příslušnost úřední

Obec Střítež Horní přísluší okresní politickou správou, okresní berní správou; okresním školnímvýborem do Tábora; okresním soudem, berním úřadem a okresní správní komisí do Ml.Vožice; školou, farním a poštovním úřadem do Nové Vsi; železniční stanicí do Sudoměřic; obchodní a živnostenskou komorou do Č.Budějovic.

Náboženské vyznání

Podle náboženského vyznání dle sčítání z r. 1921 bylo v obci 252 katolíků, kteří přináležejí k faře do Nové Vsi a k biskupství do Č.Budějovic. Rodina israelitská byla jedna - Weinšteinova.

Hasičský spolek

Od roku 1899 je v obci spolek dobrovolných hasičů. Jeho prvním starostou byl František Dvořák, starosta obce, a prvním velitelem Václav Kubec, rolník z č.26; druhý velitel byl František Preiszler, rolník č.1; třetí Vojtěch Pavlík, rolník z č.25; čtvrtý Jan Kášek, rolník z č.23.

Samostatnost obce

Od roku 1921 stala se obec Střítež Horní samostatnou politickou obcí, ježto dosavadní politická obec Petrovice byla rozdělena na dvě: Petrovice a Nový Dvůr obec jedna, Střítež Horní a Nasavrky obec politická druhá. Stalo se tak za tehdejšího starosty Josefa Kubece z č.26. Od r. 1921-1925 byl starostou František Brožek z č.16. Nyní je obecní zastupitelstvo takto složeno: starosta Fr. Šilha, rolník z Horní stříteže č.4, náměstek starosty Jos. Kubec, rolník z Horní Stříteže č.26, první radní Václav Král, rolník z Nasavrk č.8; druhý radní Rudolf Křemen, rolník v Horní Stříteži č.44; výborové: Fr. Dvořák, rolník v Horní Stříteži č.12, Jan Kášek, rolník v Horní Stříteži č.23, Stanislav Vopravil, rolník v H. Stříteži č. 13, Fr. Svatek, ____ v H.Stříteži č. 35, Felix Prchlík, ____ v Hor. Stříteži č.27, Fr. Matoušek, rolník v Nasavrkách č.9, Frant.Slunečko, rolník v Nasavrkách č.10, Boh. Homola, rolník v Nasavrkách č.12.

Počet obyvatel

Počet obyvatel dle sčítání z roku 1921 je 252 a tito bydlí ve 46 domech.

( kniha dále pokračuje ... )

Zdroj: PAMĚTNÍ KNIHA pro obec STŘÍTEŽ HORNÍ - František Šilha

Související skupiny
Středa 26.2.2020

Hledat

Náhodné foto

Nová Ves - kostel
Nová Ves - kostel
Horní Střítež - 1908
Horní Střítež - 1908
 
^